Mediace má široké možnosti využití zejména v následujících oblastech:

V rámci rodiny:

   - partnerské neshody

   - rozvod, období po rozvodu

   - výchova  dětí, výživné na děti

   - rozdělení společného majetku

   - mezigenerační nedorozumění

   - majetkové nebo dědické spory

   - neshody při užívání bytu či domu apod.

 

Na pracovišti:
   - neshody mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci
   - neshody mezi jednotlivými zaměstnanci či celými pracovními týmy
 
V místě bydliště:
   - sousedské spory
   - neshody mezi uživateli jednotlivých bytů v jednom domě
 
Mezi obchodními partnery:
   - kvalita dodaného zboží
   - úhrada cen zboží a služeb
   - slevy
   - podmínky další spolupráce
 
Výhodou mediace v porovnání s řešením neshody soudní cestou je :
   - rychlost
   - efektivita
   - úspora času a peněz
   - vlastní aktivní řešení bez intervence státních orgánů
   - diskrétnost (mediátor je vázán povinností mlčenlivosti)
   - možnost obnovit společnou komunikaci a v optimálním případě i  spolupráci s druhou stranou
 

 

copyright(c) 2014, mediace-praha6.cz