Mediátoři:    
 
Externí spolupracovníci

Mediační centrum MOSTY spolupracuje též s řadou mediátorů působících mimo území hlavního města Prahy.Mimopražským zájemcům o mediaci proto můžeme zajistit mediaci v blízkosti jejich bydliště. Všichni spolupracující mediátoři jsou vyškolenými odborníky v oblasti efektivního vyjednávání a absolventy   komplexního výcviku mediace  pořádaného Asociací mediátorů ČR.

Asociace mediátorů ČR